*** به سایت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی آپادانا اهواز خوش آمدید ***
بنر

صفحات سایت
مقالات علمی آرشیو
اقدامات انجام شده در راستای استقرار خدمات حاکمیت بالینی بیمارستان آپادانا
1391/01/30
تعداد بازدید: 255


اقدامات انجام شده در راستای استقرار خدمات حاکمیت بالینی بیمارستان آپادانا در فروردین ماه سال 1391


 

1-ارائه کنفرانس PDP   جهت سوپروایزرین ، مسئولین و پرسنل و انجام کارگاه به صورت همزمان  .

2-طراحی تهیه وتدوین فرم ترالی اورژانس ( کشوی اول داروئی ) بر اساس گایدلاین ارسالی 1391 .

3-طراحی تهیه و تدوین فرم لیست خطاهای قابل گزارش و تهیه Box گزارش خطا .

4- طراحی تهیه وتدوین فرم بررسی عوامل ترویج زایمان فیزیولوژیک.

5- طراحی تهیه  وتدوین چک لیست CPR  ( ACLS-BCLS  ) .

6- طراحی تهیه وتدوین چک لیست AED.

7- ممیزی تریاژ اورژانس آپادانا.

8- برگزاری کمیته ها بر اساس جدول زمانبندی به طور کارآمد با داشتن جلسات علمی ،دارای اختیار ، بی طرف وپاسخگو با حضور مدیران ارشد .

  9- اطلاع رسانی به عموم (نصب پلاکارد)در خصوص زایمان فیزیولوژیک.

10-تشکیل کلاسهای زایمان فیزیو لوزیک .    

 11-  معرفی مسئول اورزانس(دبیر کمیته حوادث وبلایا )وسوپروایزر اموزشی به مرکزEOC   استان خوزستان وتشکیل کلاسهای آموزشی مربوطه.

12-تهیه وتنظیم ونصب شعارهایی در ارتباط با حاکمیت بالینی بیمارستان آپادانا.

13-تهیه ونصب تابلوی فرایند هموویزلانس(قبل وبعد از ترانسفوزیون خون) در کلیه واحد های مربوطه .

14-برگزاری جلسا ت حا کمیت خدمات بالینی و اعتبار بخشی هر 15 روز یکبار.

 

                                                                          دفتر حاکمیت خدمات بالینی واعتبار بخشی بیمارستان آپادانا  
منبع:
نویسنده:
نام:
پست الکترونیک:
نظر:
 
 
 
ساعت
نظر سنجی
نظر شما در مورد نحوه ارائه خدمات؟دیکشنری آنلاین
تقویم
  © Copyright 2012 - All rights reserved.